fbpx

Umre ve Haccın Farkları

“Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık
ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen 
kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş
etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur
(da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması 
ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. 
Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse,
kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda,
yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar.
Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir.
Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının 
çetin olduğunu bilin.”
Bakara Suresi, 196. Ayet

Umre Nedir?

Sözlükte umre, ziyaret etmek manasını karşılar. İslamiyette Müslümanların Kabe-i Şerif’i ve etrafındaki kutsal bölgeleri, hac zamanı dışında ziyaret etmesidir.

Umre, Müslümanların üzerine farz kılınmış bir ibadet değildir fakat Kur’an-ı Kerim’de adı geçer ve yapılması makbuldür.

Umre sayesinde Müslümanlar; Kabe’yi ziyaret eder, Mekke ve Medine’yi, oralardaki kutsal mekanları ziyaret eder, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, İslamın yayıldığı, tarih boyunca peygamberlerin gelip geçtiği ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) da yaşadığı mübarek yerleri ziyaret eder.

İslam adına yapılan en güzel ziyaretleri içinde barındıran umre ibadeti, Bir Müslüman Umre yaptığı zaman Kabe-i Şerif’i, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile daha birçok peygamberin ayak bastığı kutsal toprakları görmeyi, o manevi havayı solumayı ve dünyanın dört bir yanından gelen din kardeşleriyle birlikte ibadet edebilmeyi sağlar.

Umrenin Farzları ve Vacipleri

Dinimizde her ibadetin farzı bulunduğu gibi umre ibadetinin de fazları ve de vacipleri vardır.

Umrenin 2 farzı vardır; onlar da ihram ve tavaftır.
İhram şarttavaf ise rükün olan farzdır.

Eğer umre yapacak olan kişi ihrama girmezse ve/veya Kabe’yi tavaf etmezse, umrenin farzlarını yerine getirmemiş olacağı için bu şekilde yaptığı umre geçerli sayılmaz.

Umrenin vacipleri ise sa’y yapmak ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre ile Hac Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hac ve umre, birbiriyle çokça benzerlikler gösterdiği için genellikle karıştırılan kavramlardır. Aslında bu iki ibadetin de birbirinden oldukça farklı yükümlülükleri mevcuttur.

  • Hac, İslamın 5 şartından birisidir. (Kelime-i Şehadet Getirmek-Namaz Kılmak-Oruç Tutmak-Zekat Vermek-Hacca Gitmek.) Umre ise İslamın beş şartı arasında değildir.
  • Hac ibadeti, Müslümanlara hayatları boyunca güçleri yettiği bir zamanda 1 kez yapılması farz kılınmış olan bir ibadettir. Umre ise hac gibi müminler üzerine farz kılınmış bir ibadet değildir fakat yapılması makbuldür.
  • Hac ibadeti, yılda bir kez Zilhicce ayında Arefe ve Kurban Bayramını kapsayan belirli günlerde yapılmaktadır. Umre ise hac mevsimi dışında kalan yılın herhangi bir zamanı yapılabilir.
  • Hacda, Tavaf Vakfesi ve Sa’y Vakfesi dışında Müzdelife ve Arafat Vakfesi de vardır. Fakat umrede yalnızca sa’y yapmak ve Kabe’nin tavaf edilmesi vardır.
  • Hacda şeytan taşlanır ve kurban kesilir. (Kurban kısmı hac çeşidine göre değişmektedir.) Umrede böyle zorunluluklar yoktur. Fakat elbette isteyen müminler umre esnasında da Mina’da şeytan taşlayabilir ya da kurban kesebilirler.
  • Hac ibadetinde, Cem-i Takdim, Cem-i Tehir, Veda Tavafı ve Kudüm Tavafı varken, umrede bunlar bulunmaz.
  • Hac yapan mümine hacı denirken, umre yapan mümine ise mutemir denilmektedir.

Farzlar, vacipler ve yükümlülükler gibi alanlarda farkları olan bu iki mübarek ibadet elbette bu ayrımlar dışında çoğu açıdan birebir aynı bölümlere de sahiplerdir. Bu sebeple de zaten İslam aleminde umre, “küçük hac” olarak da anılmaktadır.

Umre ibadeti bu açıdan da “hacca hazırlık” gibi de nitelendirilir. Umre ve haccın ibadetlerinin bir çoğunun çok benzer ya da aynı olması sebebiyle, umre yapan bir Müslüman hacca gittiği zaman daha bilgili ve tecrübeli olacaktır. Bu sebeple de umre, hacca hazırlık gibi de görülmektedir.
Ama burada dikkat edilmesi gereken husus, umre ve hac yerine geçen bir ibadet değildir.

Bir cevap yazın