fbpx

Umre Dönüşü Yapılacaklar

Kısaca Umre Nedir?

Hac mevsimi dışında kalan zaman diliminde, yani yılın neredeyse tamamına yakın büyük bir bölümünde yapılan kutsal topraklar ve Kabe ziyaretine umre denir.

Umreden Dönen Mutemir

Hacca giden kişilere hacı denildiği gibi, umreye giden kişilere mutemir denilmektedir.

Umreye gitmiş, o mübarek mekanları ve Kabe-i şerifi ziyaret etmiş, Mekke ve Medine’de ibadet etme şerefine nail olmuş ve mutemir olarak umreden dönmüş kişilerin bundan sonra dikkat etmeleri gereken hususlar vardır.

Umreden dönen mutemirler, diğer Müslümanlar tarafından büyük bir muhabbet ile karşılanırlar. Unutmamak gerekir ki Kur’an’da da geçen umre ibadeti, kişinin hayatında önemli bir yer teşkil etmelidir. Dinimizin en büyük sünnetlerinden olan umre ziyaretini tamamlayan mutemirlerin, döndükten sonra da bu sorumluluk ve bilinçten kopmamaları gerekir.

Umre ziyaretini gerçekleştirebilmiş olan bir insan, mübarek topraklardaki manevi hayavı solumuş, Kabe’yi görmüş, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, peygamberlerin yaşadığı ya da gelip geçtiği ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yaşadığı topraklarda ibadet etmiş olur.
Mekke ve Medine’de İslam tarihinin en önemli noktalarına ayak basabilmek, oraları görmüş olmak ve ibadetleri oralarda yapmış olmak umrenin Müslümanın hayatındaki yerinin anlaşılmasını sağlar.

Kişi her ne zaman umreye gitmiş olursa olsun; mübarek ziyaretini gerçekleştirmiş, o manevi havayı solumuş, Kabe’yi görme şerefine erişmiş ve Kur’an’ı Kerim’in indirildiği, peygamberlerin ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yaşadığı topraklarda ibadet etme lütfuna erişmiş olur.

Mutemirler Umre Dönüşü Neler Yapmalı?

* Aile Haberdar Edilmelidir
Umreye gidecek olan kişi, umreden ne zaman döneceğine dair ailesini önceden bilgilendirmelidir. Bunun bir sebebi ailenin haberdar olması ve içinin rahat olması iken diğer bir sebebi ise ailenin mutemirin dönüşü için gerekli hazırlıkları yapabilmesini sağlamaktır.

Umreye giden mümin Mekke ve Medine’yi sağ salim ziyaret etmiş, dünya gözüyle Kabe’yi görmüş ve Müslümanlığın yayıldığı topraklarda ibadet etme şerefine erişmiş, önemli bir amel işlemiştir. Onun dönüşü için de ailenin büyük bir sevinçle hazırlık yapması güzel bir karşılamadır.

Ayrıca bazı hadislerde de uzun yola gidenlerin dönecekleri zamanı haber vermeleri önerilmiştir.

* Şükür Namazı Kılınmalıdır
Umreye giden ve oradan Allah’ın (c.c.) izni ile dönen mutemir, kendisine bu ibadet nasip olduğu için evine geldiği zaman şükür namazı kılmalıdır.

Özellikle günümüz şartlarında ülkemizde çok büyük bir kesimin umre ziyaretine gücü yetmediği gerçeği de göz önüne alındığında, umreye gidip dönen mutemirler şükretmek için birçok sebebe sahipler.

İslamiyette çok önemli bir yeri olan şükrü, böyle mübarek amellerde unutmamak gerekir.

* Sadaka Verilmelidir
Umre ziyaretini gerçekleştirip dönen bir mutemir, yardıma muhtaç Müslüman kardeşleri için sadaka verebilir. Fakirleri doyurabilir, yardıma muhtaçlara yardım edebilir.

Her Müslümanın gitmek istediği kutsal topraklara gidip, Kabe ziyaretini gerçekleştirebilmiş olan mutemirler umrenin sevincini evlerine döndüklerinde ziyafet vererek etraflarıyla paylaşabilirler.

Tabii ki bunlar yapılması gereken zorunlu şeyler değil, herkes kendi maddi durumunun müsaitliğine göre hareket etmeli, gönüllerinden geldiği şekilde şükredip sadaka vermelidir.

* Tecrübeler Paylaşılmalıdır
Umreye gitmiş olan her mümin, kutsal topraklarda yaşadıklarını, edindiği tecrübeleri etrafıyla paylaşmalıdır.

Kabe-i şerifi, Mekke’yi, Medine’yi, yapılan ibadetleri, ziyaret edilen mekanları, okunan Kur’an’ları etrafındaki Müslümanlara da anlatmalı, oranın ruhunun kendisine neler yaşattığını, neler hissettirdiğini paylaşmalıdır.

Umre tecrübelerinin, yaşanan maneviyatın paylaşılması çevredeki diğer Müslümanların kalplerindeki iman sevgisini pekiştirerek onların da umreye hatta belki de Allah’ın (c.c.) izniyle hacca gitmelerini teşvik edebilir.

* Davranışlarla Örnek Olunmalıdır
Umre ziyaretini gerçekleştirmiş, o toprakların havasını solumuş ve mübarek yerleri görüp oralarda ibadet etmiş her Müslüman artık her daim bunların bilincinde olmalıdır.

Umreden dönen mutemir, hal ve hareketlerine daha çok dikkat göstermeli, Allah (c.c.) rızasını daha çok gözetmeli, günahtan ve haramdan uzak durmaya daha çok çaba serf etmeli, kısacası her şeyiyle örnek bir Müslüman olmaya gayret etmelidir.

İnsan mutemir sıfatının hakkını verecek ve Müslümana yakışacak şekilde hareket ederek hayatının geri kalanında nasıl hareket edeceğini daha bilinçli bir şekilde düzenleyebilir.

Elbette tüm bunlar sadece mutemirler için değil her Müslüman için geçerlidir fakat burada vurgulamak istediğimiz umre gibi ilahi bir ziyaretin kişinin İslam’a uygun davranmasını husunda daha güçlü ve güzel bir vesile olduğu gerçeğidir.

Bir cevap yazın