fbpx

Salât ü Selam (Salavat) Nedir?

Salât ü selam, salât ve selam kelimelerinden oluşan bir ifadedir.
Salât ü selam ifadesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için okunan ve Allah Teala’nın (c.c.) rahmetinin ve selamının Resulullah (s.a.v.) üzerine olması temennisini içeren dualara denmektedir.

Salât ü selam ayrıca salavat olarak da ifade edilir. Salavat da salât kelimesinin çoğul halidir.

Salât, birden fazla anlamı karşılamaktadır. Kullanıldığı yere ve cümlenin içeriğine göre;
Namaz ibadetini,
-Destek olmak, arkasından, yolundan gitmek,
-Dua etmek, başkası için duada bulunmak
anlamlarını karşılamaktadır.

Resulullah’a (s.a.v.);
Allah’ın salât etmesi, rahmet etmesi;
-Meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri;
-Müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri
anlamlarını ifade eder.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) 
adı anıldığı zaman söylenen dua mahiyetindeki bu sözün 
çeşitli ifade ediliş şekilleri de vardır. 
Metnin ilerleyen bölümlerine salavat şekillerini, çeşitlerini ve 
Türkçe anlamlarını da sizler için yer verdiğimizi göreceksiniz.
Bunun yanı sıra Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğrettiği
hadis-i şeriflerin birçoğunda yer verilen salavat şekline de 
yer verdik.

Peygamberimize Nasıl Salavat Getirilir / Selam Verilir?

“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”

Ahzâb Suresi, 56. Ayet

Ayet-i kerimede de buyrulduğu gibi, Allah (c.c.) ve melekleri de Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salât etmektedirler. Bizlere düşen de bu doğrultuda ilerleyerek yaşamımızda mümkün olduğunca sık Resulullah’ ı (s.a.v.) hatırlamalı, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile kalbî olarak birlikte olabilmek için onu anmalı ve çokça salavat getirmeliyiz.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’e salavat getirmeyi buyuran Ahzâb suresinin 56. ayetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş çok sayıda salât ü selam örneği vardır.

Allah’ın (c.c.) Resulü’ne (s.a.v.) birçok şekilde salata ü selam getirilebilir. Bilinen en kısa salavatlar;

 • “Allahümme salli alâ Muhammed”
 • “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”
 • “Sallallahü aleyhi ve sellem”
 • “Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah”

şeklindedir.

Elbette Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salavat getirmek bunlarla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra her Müslüman Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) istediği zaman ve dilediği miktarda salât ü selam ile anabilir. Salavatın bir sınırlaması, zamanı vs. yoktur.

Salavat Okunuşları ve Türkçe Anlamları

 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Habîbi (sevgilisi)
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Halîli (dostu)
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Nebîsi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın seçkin kulu
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın mahlûkâtının en hayırlısı
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Arş’ının nûru
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın vahyinin emîni
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın kendisini zînetlendirdiği/süslediği kişi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın şereflendirdiği kişi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın keremli kıldığı kişi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın yücelttiği kişi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın öğrettiği kişi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey peygamberlerin efendisi
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey müttakîlerin imâmı
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey nebîlerin mührü ve sonuncusu
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey âlemlere rahmet olarak gönderilen
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn
  Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey günahkârların şefaatçisi

Peygamber Efendimizin Öğrettiği Salavat

Ebû Muhammed Ka’b bin Ucre (r.a.) şöyle anlatır:
Bir gün Rasûlullâh (s.a.v.) yanımıza gelmişti. Kendisine:
“Yâ Rasûlallâh! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik, ancak sana nasıl salavat getireceğiz?”diye sorduk.
O da şöyle buyurdu:
«Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de salât et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık (hamdedilen) ve yücesin. Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık (hamdedilen) ve yücesin!» deyiniz.” 
(Buhârî, Enbiya,10; Deavât 32; Tirmizî, Vitir, 20; İbn-i Mâce, İkâme, 25, Müslim, Salat, 65, 66, 69)

One Comment

Bir cevap yazın