fbpx
  • Home
  • Genel
  • Riya Nedir? Namaza Riya Karıştıran Hareketler Nelerdir?

Riya Nedir? Namaza Riya Karıştıran Hareketler Nelerdir?

“Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.”
Enfal Suresi, 47. Ayet

Riya ve Riyakarlık Nedir?

Riya, kulun yaptığı iyi amelleri zedeleyen veya o amelleri yok eden bir davranıştır. Riya bulaştığı amelleri silip götürür.

Riya samimiyetsizliğin ismi, doğru amellerin düşmanı, iyilikleri boşa çıkartan, güvenleri sarsan ve insanı değersizleştiren kötü bir olgudur.

Dinimiz ihlas dinidir. İslamın özünde samimiyet vardır. İhlas ile riya birbirine tamamen zıttır.

Riya, Allah’tan (c.c.) başkasının sevgisini ya da takdirini kazanmak için amelde ihlası terk etmektir.

İslamın ihlası, Müslümanlığı, inanç ve itaati, kul olmayı yalnızca ve yalnızca Allahuteala’ya (c.c.) has kılar.
Hem sözlerde, hem yapılan işlerde, tüm amellerde sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetme esası ihlastır.
Yapılan bütün ameller, söylenen bütün sözler ve gerçekleştirilen tüm işler riyadan tamamen uzak olmalıdır. Eğer ki herhangi bir amele riya ve gösteriş karışırsa o amel riya ile kirlenmiş ve dolayısıyla da tüm anlamını yitirmiş olur.

İslamiyet'in ihlasından uzak olan her amel, anlamsız ve yararsızdır.

Namazda Riya

“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”
Mâ’ûn Suresi

Namaz dinin direğidir. İslamın 5 şartından olan bu mübarek ibadete riya karışması, namazı tamamen boşa çıkartan bir harekettir.

Namazda riya birçok şekilde olabilir. Kul daha namaza başlamadan niyetinde riya bulunduruyorsa o namaz şüphesiz boşadır. İnsanlar görsün diye, başkalarının övgüsünü ya da sevgisini kazanmak için durulan namaz ibadetin sevabını yok eder. Allah Teala’nın (c.c.) rızası için kılınmayan, insanlara gösteriş yapmak için kılınan namazın bir anlamı ya da hayrı yoktur.

Namaza temiz niyet eden, Allah (c.c.) rızası için namaza duran kul da namazına riya karıştırabilir. Allah (c.c.) rızası için niyet edilip durulan namazda kul bu niyetinin sevabını alır fakat eğer ki namaz esnasında şeytanın vesvesesine uyarsa namazına riya karıştırabilir. Burada kula düşen görev riyayı nefsinden uzaklaştırmak, namaz ibadetini Allah (c.c.) rızası için yoğunlaşmak, doğru niyetle başladığı namazı zedelemeden namazını bitirmek için çabalamak kula bu hususta düşen görevdir.

Münafıklık alametleri arasında yer alan davranışlardan birisidir Allah (c.c.) için değil, kul için namaz kılmak. “Ben Müslümanım” diyen herkes bu cümlenin içini doldurmakla mükelleftir. Bir Müslüman yaptığı amelleri Allah (c.c.) öyle emrettiği için, şüphesiz ve O’nun rızasını kazanmak için, Allah’a (c.c.) layık bir kul olabilmek için yapar, yapmalıdır.

Kulun namazda riyadan uzak durması, musallat olan bir durumda riyayı uzaklaştırması çok önemlidir.

Namazına Allah (c.c.) rızası için başlamış olan bir kul, namazda kendisine musallat olan vesveseleri uzaklaştırmaz, namazına karışan riyayı savuşturmaz ve nefsine yenik düşmüş bir vaziyette namazını tamamlarsa burada o namazın tam sevabı yoktur.

Elbette kulların nefsi ile mücadelesini, niyetlerini yalnızca Allah (c.c.) bilir. Bu hususlarda sevabı-günahı da yine ancak ve ancak Allah (c.c.) bilebilir. Fakat bu “belli olmaz” demek de değildir. Konulara bu şekilde yaklaşmak Allah’ın (c.c.) bizlere açıkça bildirdiği ayetleri göz ardı etmek demektir. Allah (c.c.) namaza riya karıştıranın namazının geçersizliğini bildirmiş, riyakarlıktan uzak durulması gerektiğini, sadece namaz hususunda değil her türlü anda ve alanda riyadan kaçınılması gerektiğini açıkça bildirmiştir.

Namaz ve Riya ile İlgili Ayetler

“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.”
Bakara Suresi, 45. Ayet

“Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.”
Meryem Suresi, 59. Ayet

“Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.”
Nisâ Suresi, 142. Ayet

“Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.” 
Mâide Suresi, 58. Ayet

“Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.”
Enfal Suresi, 47. Ayet

Bir cevap yazın