fbpx

Resulullah’a (s.a.v.) Saygı

Allah Teala (c.c.) alemlere rahmet olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı gönderdiğini bildirmiştir.

Resulullah (s.a.v.); kişiliği, karakteri, söylemleri, davranışları, yaptıkları yani tüm varlığıyla insanlığa örnek olan bir kişiydi.

Allah’ın (c.c.) en sevgili kulu olan Peygamber Efendimize (s.a.v.) saygıda kusur etmemek her Müslümanın zaten birinci gayesi olmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de Ahzâb Suresi, 57. Ayet’te Allah (c.c.);

“Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.” buyurmuştur.
Ahzâb Suresi, 57. Ayet

Tüm zamanların ve mekanların en kamil örneği olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı ve hürmet göstermek, Müslüman olmanın en temel şartıdır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca tüm Müslümanlara ve tüm dünyaya adabı muaşeret kurallarını, doğruluğu, güvenilir olmayı, merhameti, saygıyı ve insan olma hususunda önemli daha birçok konuyu, yaşayarak göstermiştir.

Allah (c.c.) Peygamberlere saygıyı, erdemlere ulaşmanın ve erdemli olmanın en önemli unsuru, en temel gerekliliği olarak zikretmiştir.

Yanında Peygamber Efendimizden bahsedildiğinde “salât” ve “selam”ı
esirgeyenler Allah (c.c.) katında da cimri olarak atfedilir.

Peygamberlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saygıyı tartışma konusu haline getirmek Kur’an’a terstir. Kur’an tüm peygamberlere ve Resulullah Efendimize (s.a.v.) saygı duyulmasını emretmiştir. Müslümanım diyen bir kul hem Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) hem de ondan önce gelmiş geçmiş tüm diğer peygamberlere saygı duymakla yükümlüdür.

Saygı duymak yalnızca lafla olacak bir iş değildir. Eğer ki bir Müslüman Peygamber Efendimize (s.a.v.) saygı duyduğunu iddia ediyorsa, onu tanımalı, onun hayatını bilmeli, onun sünnetlerini bilmeli ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetinden olmanın bilinciyle hareket etmeye özen göstermelidir.

Peygamberlere saygı ile ilgili konularda Müslümanlar ; sevgi ve saygıya ölçü biçmek, bu konuyla ilgili polemik yaratacak mevzular açmak, geçmişe ve peygamberlere gösterilen saygıyı ötelemek ya da kötülemek gibi davranışlarda bulunmamalıdır.

Mümin olanlar bilmelidir ki Allah’ın (c.c.) peygamberleri ile ilgili, onlara duyulacak saygı ile ilgili bu tarz davranışlar, iyi niyetten uzaktır ve Allah’ın (c.c.) kelamı Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine de saygısızlıktır.

Resulullah’a (s.a.v.) Saygının Önemi ile İlgili Ayetlerden Bazıları

“Bunlar, Allah’ın (koyduğu) sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur. Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. “
Nisâ Suresi, 13.-14. Ayetler

“Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”
Nisâ Suresi, 69. Ayet

“Kim Resûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!”
Nisâ Suresi, 80. Ayet

“Allah’a itaat edin, Resûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.”
Mâide Suresi, 92. Ayet

“Müminler, ancak Allah’a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.”
Nûr Suresi, 62. Ayet

“(Ey müminler!) Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.”
Nûr Suresi, 63. Ayet

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah’ın, gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Hucurât Suresi, 1. – 5. Ayetler

“Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.”
Ahzâb Suresi, 57. Ayet

Bir cevap yazın