fbpx

Kunut Duaları ve Anlamları

Kunut Duaları Nelerdir?

Yatsı namazının ardından kılınan 3 rekatlık vitir namazı vardır. Vitr-i vacip olarak da bilinen bu 3 rekatlık namaz yatsı namazının sonunda kılınması vacip olan bir namazdır. İşte vitr-i vacip namazının son rekatında okunan dualar da Kunut dualarıdır.

Vitir namazının 3. rekatında, rükudan evvel Kunut duaları okunur.

Vitrin 3. rekatında Fatiha suresinden sonra bir namaz suresi okunur ve ardından tekbir alınıp kunut duaları okunarak rükuya öyle gidilir.

Kunutun kelime anlamı ise; huşu, dua, itaat demektir.

Kunut Duaları Okunuşları

1. Allâhumme innâ nesteînuke
Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

2. Allâhumme iyyâke na'budu
Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık.

Kunut Duaları Türkçe Mealleri

  1. Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
  2. Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Dualarının Önemi

Kunut duaları, Resulullah’a (s.a.v.) inmiş sureler ya da ayetler değillerdir. Fakat unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.), nübüvvetinden sonra vahye dayalı olan hareketleri ve öğretileri ile ümmetine her zaman yol göstermiştir.
Kunut duaları da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetine öğrettiği dualardandır.

Kunut duaları kulların Allah’tan (c.c.) neyi nasıl isteyecekleri hususunda Müslümanlara yol gösterir.
Kunut dualarıyla ilgili olan ve bu duaların ne denli faziletli olduğunu bildiren çok sayıda rivayet mevcuttur.

“Resulullah (s.a.v.) Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.”
(Ruhu’l-Beyan, 4:413-414.)

“Resulullah’ın (s.a.v.) üçüncü rekatı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sure okuyup rükuya gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a (c.c.) sığındı.

Resulullah’ın (s.a.v.) vitir namazının fazileti ve vakti ile ilgili buyruğu;
“Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.”
(Ebû Dâvud, Salât:336)

Mübarek vitir namazında Allah’a (c.c.) en güzel şekilde dua etmenin yollarından birisi Kunut dualarıdır.
Bu dualar, kulun Allah Teala’ya (c.c.) sığınıyor olmasının, namazı yalnız Allah (c.c.) için kılmasının, azaptan ve sapkınlıktan yine Allah’a (c.c.) sığınmasının en güzel dile ifade ediliş biçimlerindendir.

Kunut duaları, Allah'a (c.c.) Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) gibi dua etmenin güzelliğini içinde barındırır.

Bir cevap yazın