fbpx
  • Home
  • Genel
  • Kelime-i Şehadet’in Önemi, Anlamı ve Okunuşu

Kelime-i Şehadet’in Önemi, Anlamı ve Okunuşu

Kelime-i Şehadet, İslam’ın İlk Basamağıdır

Kelime-i Şehadetin Önemi

Kelime-i Şehadet, Müslüman olmak ve İslam ile onurlanmak isteyen kişilere ilk öğretilen İslam şartıdır.

Bir insan, ancak kelime-i şehadet getirerek İslamiyet’e adımını atar ve böylelikle ilk olarak Müslüman olmuş olur.

İslamın şartlarından olan kelime-i şehadet, mübarek bir ifadedir.

“Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. 
O Rahmân'dır, Rahîm'dir.” 
Bakara Suresi, 163. Ayet

Kelime-i şehadet aynı zamanda Tevhid ve Resulullah (s.a.v.) inancını, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini ifade eder. Bunun yanı sırakelime-i şehadet ile hem tek ilahın Allah Teala (c.c.) olduğu kabul edilir hem de Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisi olarak peygamberliği kabul edilir.

Aynı zamanda Kelime-i Şehadet getiren kişi, tüm bunlara şahitlik de etmiş olur.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 
“Kim samimiyetle Allah’tan (c.c.) başka ilâh olmadığına ve 
Muhammed’in Allah’ın (c.c.) Elçisi olduğuna şehadet ederse; 
Allah (c.c.), ona cehennemi haram kılar.” 
(Buhari, 49) 

Kelime-i Şehadet, Allah’a (c.c.) Verilen Sözdür

Kelime-i Şehadet getiren kişi,
Allah Teala'dan (c.c.) başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah’ın (c.c.) Resulü olduğuna tanıklık eder.
Bu tanıklık kesin bir bilgi ve inancın telaffuz edilmesi halidir.

Kelime-i Şehadet, kişiyi Müslüman kılan sözdür.
Bu yüce ve mübarek ifade, insanın ahiretini ve ebedi hayatını kurtarır.

Kelime-i şehadet getiren insanın, bunu kalpten yapması, gönülden şehadet etmesi gerekir. Bu onu kula kul olmaktan kurtarır.

Şehadete erişen Müslüman kişi, yalnızca tek gerçek ilah olduğunu bildiği Allah Teala’ya (c.c.) kulluk eder.
Şehadet, insanı Allah’a (c.c.) kul yapar ve şerefli kılar.

  • Kelime-i Şehadet getirmek, insanın Allah Teala'ya (c.c.) hayatı boyunca mümince bir duruş sergileyeceğinin sözünü vermesidir.

Müslümanları Bir Araya Getiren Güç; Kelime-i Şehadet

Kelime-i şehadet sayesinde Müslümanlar, Tevhid ile birbirlerine bağlanırlar.

Şehadet; ırka, dile, coğrafyaya veya kültüre bakmaz. Bu unsurların her birini önemsizleştiren bu kutsal ve mübarek sözcük, yalnızca İslam inancına bakar.

Allah’a (c.c.) ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inanan ve buna şahitlik eden her Müslüman, hangi açılardan farklı olurlarsa olsunlar, şehadet çatısı altında, aynı duygularla ve aynı inançla toplanırlar.

Kelime-i şehadet, tüm Müslümanları Resulullah’a (s.a.v) ümmet kılan yüce bir cümledir.

Kelime-i Şehadet, Müslümanlığın sadece ilk adımı değil aynı zamanda son sözleridir.

Bir Müslümanın ömrünün, kelime-i şehadetle başlayıp bitmesi gerekir. Önemli olan, mümin bir insanın ömür boyunca şehadeti bırakmamasıdır.

Allah’a (c.c.) ve onun elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şehadet eden bir kişi;
“Güç ve kuvvetin yegane sahibi sensin. Ben de senin bir kulunum. Sen beni yarattın ve başıboş bırakmadın. Bizlere nasıl bir hayat yaşamamızı öğretmesi için elçi göndererek bizi önemsedin.”
demiş olur.

Tüm Müslümanları şehadet çatısı altında toplayan kelime-i şehadet, her müminin gönlünü birleştiren bir telaffuzdur.
Şehadet ile Allah’a (c.c.) kul, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ümmet olan her insan din kardeşidir ve aynı gayeler içinde, Allah (c.c.) rızasını gözeterek yaşamını sürdürme gayretindedir.

Unutmamak da gerekir ki hiç kimse kelime-i şehadeti söylemeye zorlanamaz.
Zorla şehadet eden kişinin şehadeti geçerli sayılmaz.
Eğer kişi kendiliğinden Kelime-i Şehadet getirdiyse de İslamiyet’in kural ve gereklerini öğrenip yerine getirmesi gerekir.

Kelime-i Şehadet Türkçe Okunuşu

“Eşhedü En Lâ İlâhe İllallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdûhü Ve Resûlü”

Kelime-i Şehadet Türkçe Anlamı

“Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.”


Bir cevap yazın