fbpx
  • Home
  • Genel
  • Kadir (Kadr) Suresinin Faziletleri, Meali ve Okunuşu

Kadir (Kadr) Suresinin Faziletleri, Meali ve Okunuşu

Kadir (Kadr) Suresi

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresidir ve 5 ayettir.

Nüzul sırasına göre 25. sure olan Kadir, Mekke döneminde nazil olmuştur. Kadir suresinden önce Abese suresi inmiş, Kadr’den sonra da Şems suresi nazil olmuştur.

Kadir kelime anlamı olarak, şeref ve azamet aynı zamanda hüküm, güç yetirmek ve takdir gibi anlamlara gelmektedir.

Kur’an’ın bu gecede indirildiği için, Kur’an’ın indiği gecenin gücünü, azametini anlatmak ve o gecenin kadrini yükselttiğini belirtmek üzere sure Kadir Suresi ismini almıştır.

Kadir Suresinin Okunuşu

Bismillâhi’r Rahmâni’r Rahîm
“İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.”

Kadir Suresinin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Kadir (Kadr) Suresinin Önemi ve Hikmeti

Kadir suresi ya da Kadr suresi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmektedir. Surede gecenin ne denli önemi ve mübarek bir gece olduğu bildirir.

Kur’an’ın indiriliş zamanının özelliklerini belirten ve kulların bu gecenin faziletlerinden yararlanması gerektiğini vurgulayan Kadir suresi, Kadir gecesinin “..bin aydan hayırlı..” olduğuna dikkat çeker.

Kadir gecesi, Allahu Teala’nın (c.c.) izniyle meleklerin ard arda yer yüzüne indiği, aynı zamanda baş meleklerden olan Cebrail’in (a.s.) de meleklerle birlikte yer yüzünü şereflendirdiği bildirilmiştir. Bu demektir ki, meleklerin inişiyle Kadir gecesinde akşamdan fecrin doğuşuna kadar tüm gece melekler ve Cebrail (a.s.) her türlü iş için burada olacaklar. İnsanların tövbelerini, ibadetlerini, huzurunu, isteklerini, Allah (c.c.) sevgilerini görecekler.
Bu sayede Kadir gecesi dünyayı kaplayacak esenlikten, manevi ortamı saran huzur ve selametten bahsedilir.

Aynı zamanda Kadir gecesini kaplayan esenlik, bu mübarek gecede yapılan ibadetler, edilen dualar, okunan Kur’an’lar sonucu ortaya çıkan ilahi rahmet ile de ilgilidir.

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu mübarek gece, rahmet ve bereketlere vesile olacaktır. Bu gecenin insanlık için değeri çok büyüktür.

Rahmetinden bu denli açıkça bahsedilen, Kur’an’ın indirilişinin gerçekleştiği bu mübarek gecenin faziletlerinden yararlanmak çok önemlidir.

Allah'ın (c.c.) direkt olarak mübarekliğini belirttiği bir gecede, kulların yapabileceği en hayırlı şey Allah (c.c.) rızası için ibadet etmektir.

Kadir suresi insana, bu faziletli gecenin hayrıyla tövbe ve istiğfar edip günahlardan uzaklaşmanın, Allah’ı (c.c.) anmanın, Kur’an’ı okuyup anlamanın, geceyi dua, ibadet, tövbe üçgeniyle geçirerek Kadir gecesinin geniş rahmet ve bereketinden yararlanmanın en güzel yolu olduğunu anlatır.

Kadir gecesinde Müslümanların yapabilecekleri en yoğun şekilde Allah’a (c.c.) yönelip, tefekkür içerisinde ibadet etmeleri hayırlı olduğunu ve Müminler bu gecede yer yüzüne inen meleklerin de kendilerine katılabileceği ulvilikte ibadetlerini etme şansına ulaşabileceklerini vurgulayan surenin önemi bu sebeple çok çok büyüktür.


Bir cevap yazın