fbpx
  • Home
  • Genel
  • Kabe’yi Tavaf Ederken Okunacak Dualar

Kabe’yi Tavaf Ederken Okunacak Dualar

İslamın beş şartından birisi olan Hac İbadeti, dinimizin en güzel ibadetlerindendir.

Hacca giden Müslümanlar, tarih boyunca birçok peygamberin ayak bastığı, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yaşamış olduğu, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, İslamiyet’in yayıldığı ve Allah’ın (c.c.) Kur’an’da “evim” dediği Kabe’yi ziyaret etmek, o mübarek topraklarda Allah’a (c.c.) yaklaşmak gibi ulvi bir maneviyatın içerisine girerler. 

Hac ibadetinde oradaki herkes unvanından, marka elbiselerinden arınmış bir şekilde ibadet eder ve Kabe’yi tavaf eder. Kabe-i şerifi tavaf sırasında da okunan dualar vardır.

Tavaf esnasında Allah’a (c.c.) dua etmenin, O’nu zikretmenin “kesinlikle şu şekilde olmalıdır” diye bildirilmiş bir hali elbette ki yoktur. Fakat hem hadis-i şeriflerden hem de sahih kitaplardan yola çıkarak günümüze kadar ulaşan birçok zikir ile tavaf esnasında Allah’a (c.c.) dua edilebilir.

Kabe tavaf edilirken etrafında 7 kere dönülür ve bu dönüşlerin her birine de şavt denir. Bazı kaynaklar her şavtta farklı dualar okunabileceğini yazmaktadır ki bu da yine Müslümanların tercihine bırakılmış bir seçenektir. Sonuçta ne kadar çok dua ve zikir edilirse, bu şüphesiz yine onu yapanın yararınadır.

Dileyenler her şavtta aşağıda yazacağımız duaları ezberleyerek ya da not ederek okuyabilir dileyen ise  gönlünden geçtiği gibi Allah’a (c.c.) dua edebilir. Tavaf esnasında tekbir, tehlil, salât ve selam getirilebilir ve Kur’an-ı Kerim okunabilir.

Tavaf Esnasında Okunabilecek Dualar 

Şavtların başında şu dua okunabilir;

“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.  – Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Anlamı; “Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet şanı yüce ve azamet sahibi Allah’a aittir. – Salat ve selam, Efendimiz Muhammed aleyhi’s-selama olsun. Allah’ım! Sana iman ederek, Kitabını tasdik ederek, verdiğim sözü yerine getirerek ve Peygamberinin sünnetine uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum.”

Kâbe’nin kapısında şu dua okunabilir;

“Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike.”

Anlamı; “Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır.”

Rüknü Iraki’de şu dua okunabilir;

“Allahumme inni euzu bike mine’l-şekki ve’ş- şirki ve’ş-şikaki ve’nnifaki vesui’l-ahlaki ve süi’l-manzari fi’l mali ve’l-ehli ve’l-veledi.”

Anlamı; “Allah’ım! Senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, sana ortak koşmaktan, ayrılıktan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan, fena bir görünüşe düşmekten sana sığınırım. Malıma aileme ve çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım.”

Rüknü Şami ile Rüknü Yemani arasında
şu dua okunabilir;

“Allahumme ic’alhu haccen mebrüra ve sa’yen meşkura ve amelen makbüla ve ticaraten len tebur ya aziz ya gafur.”

Anlamı; “Allah’ım! Haccımı makbul haclardan, senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahlarımı affedilmiş günahlardan, işlerimi kabul gören iyi işlerden eyle. Sen büyüksün, mağfiret sahibisin.

Her şavtta Rüknü Yemani’ye gelince eller kaldırılır ve “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selamlanır.

Rüknü Yemani ile, Hacerü’l Esved 
arasına gelindiği zaman Rabbena Atina duası okunur;

“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten ve gınâ ‘azâbe’n-nâr.” 

Anlamı; “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”

One Comment

Bir cevap yazın