fbpx

İslamiyet ve Sabır

Sabır Nedir?

Kişinin kaza, bela ve müsibetler karşısında, zor koşullara karşı, metanetli olması, sakinliğini, cesaretini ve dayanıklılığını koruması durumu sabırdır.

Zorluklara karşın direnç gösteren insan, sabırlı insandır. Sabırlı olan kimseler, yaşadıkları talihsizlikler ve aksilikler karşısında isyan etmek, moral bozmak ve dövünmek yerine, metanetli hallerini yitirmeyen, sakince beklemesini bilen ve/veya yollarına devam eden kimselerdir.

Müslüman Sabırlı Olmalıdır!

Bir Müslümanlan, tüm yaşamı boyunca en çok sabırlı olmaya ihtiyaç duyar.

Bu erdem, Müslüman bir kimsenin tam olarak iman etmesini ve o imanını korumasını sağlar.
Sabırlı olan bir mümin, ihlasını sabrıyla elinde tutar ve korur.

İslam tarihi Müslüman için sabırlı olmanın ne denli büyük ve gerekli bir erdem olduğunun altını çizen örneklerle doludur;

İslamiyet’in 13 yıl boyunca süren Mekke döneminde en belirgin olan özellik şüphe yok ki sabırdı. O dönem Müslüman olanlar sabır vasfına sahip oldukları için, İslamiyet’i seçtikten sonra karşılaştıkları zorluk ve zulümlerle mücadele edebilmişlerdi. Maruz kaldıkları her türlü güçlük, baskı ve işkence karşısında dahi imanlarını korumak için tüm benlikleriyle mücadele etmişlerdi. Onların verdiği bu benzersiz iman mücadelesinde de sabır en büyük vasıfları olmuştu.

Resulullah’a (s.a.v.) “İman nedir?” diye sorulduğunda o;
“Sabırlı ve hoşgörülü olmaktır.” buyurmuştur.
(İbn Hanbel, IV, 386.)

Sabırlı olmanın iman üzerindeki etkisi ve yapıcılığı bu denli çoktur.

Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) da sabrı imanın yarısı saymıştır.
(Hâkim, Müstedrek, IV, 1374 (2/446).)

Hz. Ali (r.a.) ise sabrı, “vücuttaki başa” benzetmiştir.
Hz. Ali (r.a.) için; bir vücudun başsız yaşayamayacağı gibi, Müslümanın da imanını kemale erdirmesi sabır olmadan mümkün olamaz.
(Abdürrezzâk, Musannef, XI, 469.)

Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v);
“Sabır, ancak (musibetin) ilk başa geldiği anda (olmalı)dır.” buyurmuştur.
(Buhârî, Cenâiz, 31.)

Yani aslolan; sıkıntı ile ilk yüzleşildiği anda sabretmektir.
Mümin kişi, yarasının acısı daha sıcakken sabırlı davranabilmelidir.

Sabır, hem günaha girmemek hem de ibadetleri devamlı bir şekilde yerine getirebilmek açısından da çok önemlidir. Müslüman bir kişi, Allah’ın (c.c.) kendisine farz kıldığı tüm ibadetlerini yerine layıkıyla getirebilmek için sabırlı olmalıdır.

Devamlılık gerektiren ibadetlerde sabır çok büyük bir önem arz eder.

Kur’an-ı Kerim Sabır Hakkında Neler Söylüyor?

“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.”
Bakara Suresi, 45. Ayet

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Bakara Suresi, 153. Ayet

“Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur; bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler.”
Bakara Suresi, 250. Ayet

“Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.”
Âl-i İmrân Suresi, 200. Ayet

“Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah’ın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi.”
En’âm Suresi, 34. Ayet

“Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.”
Hac Suresi, 35. Ayet

“Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.”
Lokmân Suresi, 17. Ayet

“O halde (Resûlum),peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar vâdedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helâk edilir mi hiç!”
Ahkâf Suresi, 35. Ayet

“Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.”
Beled Suresi, 17. Ayet

“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”
Asr Suresi, 3. Ayet

“(Ey Muhammed!) Bizim adımıza de ki, “Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir.” 
Zümer Suresi, 10. Ayet

Sabır ile İlgili Hadislerden Bazıları
  • “Müminin silahı sabır ve duadır.” (Deylemi)
  • “En şiddetli bela sabrın az olmasıdır.” (Deylemi)
  • “İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır.” (Deylemi)
  • “Kıt kanaat geçinecek kadar az rızka sabredenlere müjdeler olsun.” (Deylemi)
  • “Hakk Teâlâ, sevdiği kulu dertlere müptela kılar, o da sabrederse, ondan razı olur.” (Deylemi)
  • “Kötü komşunun eziyetlerine ölünceye kadar sabredeni Allah ü Teâlâ sever.” (Hâkim)
  • “En üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir.” (Tirmizi)
  • “Allah ü Teâlâ, sabredeni sever.” (Taberani)
  • “Yemin ediyorum, uğradığı zulme sabredenin Allah ü Teâlâ şerefini arttırır.” (Taberani)

Bir cevap yazın