fbpx
  • Home
  • Genel
  • İnşirah Suresinin Önemi, Türkçe Anlam ve Okunuşu

İnşirah Suresinin Önemi, Türkçe Anlam ve Okunuşu

İnşirah Suresi

Mekke döneminde nazil olan İnşirah suresi, 8 ayeti olan kısa bir suredir. Sure, Kur’an-ı Kerim’de 94. suredir, ama nüzul sıralaması olarak ise 12. sıradadır.

İnşirah kelimesinin anlamı; açılmak, ferahlamak ve genişlemek demektir. Aynı zamanda sevinmek anlamına da gelir.

İnşirah suresi, “Şerh” ya da “EIem neşrah Ieke” olarak da bilinmektedir.

İnşirah Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
“Elem neşrah leke sadrek ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab.”

İnşirah Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

İnşirah Suresinin Önemi ve Faziletleri

Sure, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) göğüsünün açılarak feraha, huzura ve güvene kavuşturulması hadisesini anlatır.

İnşirah Suresinde Resulullah (s.a.v.) ile ilgili anlatılan bu olayı alimler iki ayrı şekilde yorumlamışlardır:

İlk yorum;
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) çocukken ya da Mi’raca çıktığı gece Cebrail (a.s.) tarafından göğsünün açılarak kalbinin çıkartılması ve zemzem suyu ile yıkanıp ilim ve hikmetle doldurularak tekrar göğüs kafesine konulması anlamına geldiği şeklindedir.
(Müslim, “Îmân”, 261; Buhârî, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 263)

– Fakat müfessirler arasında yaygın kabul gören ikinci bir görüş daha vardır;
Ayetin fiziki bir müdahaleyi değil de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirilmesini, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) üzüntü ve sıkıntılarının giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade ettiği görüşüdür. İbn Abbas ilgili ayeti, “Biz senin göğsünü İslâm’a açtık” şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir.
(Buhârî, “Tefsîr”, 94).

Müfessirler arasında bahsi geçen açılmanın daha soyut bir kavram olduğu görüşü, şu ayetlerle de desteklenmektedir;

"Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar..."
En‘âm Suresi, 125. Ayet ile

"Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler."
Zümer Suresi, 22. Ayet

İnşirah suresinin en belirgin özelliği çok kısa bir sure olduğu halde bir konuya iki kere vurgu yapmasıdır.

8 ayetten oluşan İnşirah , güçlükle beraber kolaylığın bulunacağını iki kere ifade eder.

Sure Resulullah’ın (s.a.v.) ve çevresindekilerin, karşılaşacakları engelleri ve zorlukları rahatlıkla aşacağına ve yaşanacakların ferahlıkla sonuçlanacağına dair şüphe duymamasını, buna güvenmesini amaçlar.
Bu durumda İnşirah suresi aynı zamanda Müslümanların karşılaşacakları sıkıntı, haksızlık ve zor durumlarda umutsuzluğa kapılmamalarını ve Allah Teâlâ’ya (c.c.) her daim güvenmelerini de telkin etmektedir.

İnşirah suresi; her zorluk karşısında bir kolaylık olduğunu, tüm güçlükleri Allah’tan (c.c.) umudu kesmek yerine aksine daha çok O’na yönelerek ve ibadet ederek aşmak gerektiğini, rahatlığı ve ferahlığı sağlayanın yalnızca Allah (c.c.) olduğunu unutmamak gerektiğini anlatan bir suredir.

İnşirah, zor durumda olanların, dara düşenlerin de en çok okuduğu sureler arasındadır. Sıkıntısından ve dertlerinden kurtulmak isteyen Müslümanlar Allah’a sığınırken İnşirah suresi ile de bunu gerçekleştirirler. İnşirah suresi bir Müslüman’ın karşılaştığı zorluklar karşısında Allah’tan kolaylık ve kuvvet istemesinin en güzel yollarından birisidir.

Zor ve sıkıntılı durumlardan kolayca başa çıkmayı, içinde bulunulan elem bir durumu hayırlısıyla atlatmayı, işleri rahatlıkla halledebilmeyi ve insanı feraha çıkaracak her şeyi temenni etmeyi en güzel isteme yollarından birisi şüphesiz İnşirah suresini okumak, İnşirah suresi ile Allah’tan (c.c.) istemek ve bu anlamlı sureyi ibadetlerimize dahil etmektir.


Bir cevap yazın