fbpx
 • Home
 • Genel
 • Gusül Abdesti Nedir? Nasıl Gusül Alınır?

Gusül Abdesti Nedir? Nasıl Gusül Alınır?

Gusül Abdesti

Gusül sözcüğü, Arapça’dan gelen bir köke sahiptir.

Gusül kelimesi; gasl-gusl‘den gelir ve anlamı da; bir şeyi su ile yıkamak demektir.

İslam fıkhında da gusül; tüm vücudu temiz su ile yıkayarak yapılan hükmi temizlik işlemi manasına gelir.

Dinimizde abdest, küçük kirlilik denilen hades-i asgar durumlarda gereklidir.
Abdest almayı gerektiren durumlar olarak nitelendirilen hades-i asgar durumunda normal abdest alınır.

Gusül abdesti ise büyük kirlilik olarak adlandırılan hades-i ekber durumlarda gereklidir.
Gusül abdesti almak lüzumlu olduğu zamanlar olarak nitelendirilen hades-i ekberde, yani cünüplük durumlarında büyük temizlik olan gusül abdesti alınır.

Halk arasında gusül abdestine, boy abdesti de denilir.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül abdestini insanlar birbirlerinden farklı şekillerde alabilmektedir. Şöyle ki; bazı Müslümanlar guslü alırken yalnızca gusül abdestinin farzlarını yerine getirir, bazıları ise hem farzlarını hem de sünnetlerini uygulayarak gusül abdesti alır.

Her iki şekilde de alınan gusül, guslün farzları yerine getirildiği sürece uygun görülmektedir.

Gusül abdestinde;

 • İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya.” şeklinde niyet edilir.
  - Gusül alınacak yere sol ayakla girmek sünnete uygundur.
 • Daha sonra “Euzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.” diyerek Euzübesmele çekilir.
  - Bu sırada vücudun herhangi bir yerinde kir ve pislik bulunuyorsa su ile akıtılması ve öncelikle eller ile avret mahalinin yıkanması
  sünnete uygundur.
 • Ağza, sağ el ile üç kere su alınıp gargara yapılarak ağız iyice çalkalanır.
 • Burna, sağ el ile üç kere iyice su çekilip temizlenir.
  - Bu esnada ağız ve burun temizliğinden önce normal abdest almak sünnete uygundur.
  Bir görüşe göre, normal abdest esnasında guslün farzlarından olan, ağza ve burna su çekme işi de yapılmış olur.
  Fakat dileyen normal abdestinin ardından guslün farzını ayrıca yerine getirmek isterse, ağzına ve burnuna üçer kez su çekip temizleme işlemini ayriyeten gerçekleştirir.
 • Tüm vücuda su dökülüp ovularak hiç kuru yer kalmayacak şekilde tüm vücut temizlenir.

- Üç kere baştan aşağı su dökülerek başın ovularak temizlenmesi sünnete uygundur.
-
Üç kere sağ omuzdan su döküp ovularak temizlenmesi sünnete uygundur.
-
Üç kere sol omuzdan su döküp ovularak temizlenmesi sünnete uygundur.

- Ayak altında su birikmişse çıkarken ayaklar yıkanması ve sağ ayak ile abdest alınan yerden çıkılması da sünnete uygundur

Gusül Abdesti Farzları

 • Ağza (sünnet olarak 3 kere) su alıp iyice çalkalayarak temizlemek
 • Burna (sünnet olarak 3 kere) su çekip sümkürerek temizlemek
 • Bütün vücudu baştan aşağı, hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

Gusül Abdestinin Sünnetleri

 • Niyet etmek
 • Besmele çekmek
 • Önce avret yerlerini temizlemek
 • Önce başa üç kere su dökerek ovmak, sonra sağ omuza ve ardından sol omuza üçer kere su dökerek ve su dökülen yerleri ovarak temizlemek
Gusül Abdestine İşaret Eden İlgili Ayetler

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.”
Maide Suresi, 6. Ayet

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.”
Nisa Suresi, 43. Ayet

Bir cevap yazın