fbpx
  • Home
  • Genel
  • Fil Suresi; Anlamı, Okunuşu ve Hikmeti

Fil Suresi; Anlamı, Okunuşu ve Hikmeti

Fil Suresi

Fil suresi 5 ayetten oluşan kısa bir suredir. Fil suresi kolay ezberlenen surelerden olduğu için namaz sureleri arasında da yer alır.

Fil suresi Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. İniş sıralamasında ise 19. suredir. Yani Mushaf’ta sıralaması 105, ama nüzulda 19’dur.

Mekke döneminde nazil olan Fil suresi, Kafirun suresinden sonra, Felak suresinden ise önce inmiştir.

s olan Fil suresi, 5 ayetlik kısa bir suredir.

Mekke döneminde nazil olan Fil suresi, iniş sırasına göre 19. sırada iken Kur’an’da 105. suredir.
Fil suresi, Kafirun suresinden sonra, Felak suresinden ise önce inmiştir.

Fil suresi ismini konusundan alır. Surede, Ebrehe’nin fillerle dolu olan ordusuyla birlikte Kabe-i Şerif’i yıkmaya gelişi ve bu eyleminin sonucunda helak edilişi anlatılmıştır.

Fil Suresinin Hikmeti ve Önemi

Fil suresi, Arapların "Fil vakası" olarak da bildiği bir olayı
konu edinmektedir.
Sure, 5 ayet-i kerime de ibretlik bir konuyla büyük mesajlar ileten,
Müslümanlar için büyük önem arz eden bir içeriğe sahiptir.

Fil vakası, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) doğduğu yıl ya da
doğumundan bir süre önce olan dönemde gerçekleşmiş bir olaydır. 

Dönemin Yemen Genel Valisi olan Ebrehe el Eşram, Kabe'yi yıkmak için
büyük bir fil ordusuyla Mekke'ye doğru yönelmiştir.
Ordusu ile birlikte Mekke'ye hücum eden Ebrehe,
Kabe-i Şerif'e saldırırken kuşlar tarafından helak edilmiştir. 

Fil suresi, Mekke’ye hücum eden, Kabe’ye saldıran Ebrehe ve ordusunun nasıl helak edildiğini, Kabe-i Şerif’e zarar vermek isteyenlere neler yapıldığını anlatmaktadır.

Fil suresinde, Kabe’ye saldıranları Allah Teala’nın (c.c.) nasıl helak ettiği oldukça vurgulu bir biçimde ifade edilmiştir. Surede, bu durumdan ibret alınması gerektiğine de dikkat çekilmiştir.

**Ayrıca Fil suresindeki üslup, Arapların Fil vakası hakkında bilgi sahibi olduğunu da belirten bir vaziyettedir.

Fil suresinde Allah (c.c.) yalnızca insanları Kabe’ye saldırmanın sonuçları hakkında uyarmamıştır. Bu surenin en önemli fazileti, inkar sevdalısı müşriklerin yalanlamalarını gerçekleştirememelerini sağlıyor olmasıdır.

Fil suresinin geçmiş zamanda yaşanmış olan ve Arapların bildiği Fil vakasından söz edilince, Resulullah’ı (s.a.v.) ve ona vahyolan ayetleri her daim yalanlayan müşrikler, Fil suresi karşısında bu inkarcı tepkilerini verememişlerdir.

Fil suresi ile Mekke müşriklerine bildikleri bir olay hatırlatılmış;
Mekke’ye, Kabe’ye, dolayısıyla da İslam’a saldıranları nasıl acı sonların beklediği bilgisi tazelenmiştir. Fil suresiyle Kabe’ye ve İslam’a saldıranları bekleyen acı son müşriklerin inkara dahi gidemediği bir şekilde hatırlatılmıştır.

Fil Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
“Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl
Elem yec’al keydehum fî tadlîl
Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bi-hicâratin min siccîl
Fece’alehum ke’asfin me’kûl”

Fil Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla,
“Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.”


Bir cevap yazın