fbpx

Cuma Suresinin Anlamı ve Önemi

Cuma Suresi

Cuma suresi 11 ayettir.

Kur’an-ı Kerim’in 62. suresi olan Cuma suresi, Medine döneminde inmiştir. Saf suresinden sonra, Fetih suresinden önce nazil olan Cuma suresinin nüzul sıralaması ise 110‘dur.

Sure ismini 9. ayetinde geçen “el-Cumu’a” kelimesinden alır.

Cuma Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
“Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.
O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”
Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.
De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Cuma Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
“Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.”

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür;
Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve
o gün cennetten çıkarılmıştır.
Kıyamet de cuma günü kopacaktır.”
(Müslim, Cuma, 18) 

Cuma Suresinin Önemi ve Faziletleri

Cuma suresi, isminden de anlaşılacağı gibi Cuma ve cuma namazı ile ilgili hükümleri konu eder fakat bunun yanı sıra çeşitli başka konulara da değinir.

Öncelikle Cuma suresi, Allah’ı (c.c.) tenzil ve teşbih ettiğini belirterek başlar.

Sure, Allah Teala’ın (c.c.) Resulullah’a (s.a.v.) İslamiyet’i,
anlatıp öğretmesi için bir lütuf olarak gönderdiğini ve onu tüm insanlara gönderdiğini bildirmektedir. Burada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilişini de konu almıştır.

Ayrıca surede, Yahudilerin Allah’ın dinini çarpıtmalarını da konu edinmektedir.
Yahudilerin Tevrat’tan nasıl saptıkları, kendilerini üstün görmelerinin yanlışlığı, Allah Teala’nın (c.c.) kitabını ve dinini çarptırdıkları için cezalandırılacakları da surede anlatılır.

Allah (c.c.) Yahudilerin Hz. Muhammed’i (s.a.v.) peygamber kabul etmeyişlerinin hatasına ve Resulünün (s.a.v.) tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğine vurgu yapar.

Sure, Cuma namazının önemini belirterek, Cuma günü ezan okunduğu zaman her şeyin bırakılıp Cuma namazına gidilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

Cuma suresinin nüzul sebeplerinden bir diğeri olarak da surenin 11. ayeti işaret edilmektedir. Ayette bahsedilen; “Onlar bir ticaret ya da bir oyun ve eğlence gördükleri zaman ona akın ettiler ve seni ayakta bıraktılar” cümlesi Hz. Muhammed (s.a.v.) Cuma hutbesi verdiği sırada gelen bir kervan üzerine hutbeyi terk edenleri uyarmaktadır.

Cuma, İslam aleminde önemli ve mübarek bir gündür. Bu günün kıymetini bilmek, Cuma namazını kılmak, Cumaları salavat getirmek, Cuma gününün önemini idrak etmemizi sağlayan mübarek Cuma suresini bugün daha fazla okumak şüphesiz biz kulların hayrına olan amellerdir.


Bir cevap yazın