fbpx
 • Home
 • Genel
 • Abdest Nasıl Alınır? Abdestin Önemi ve Tüm Detayları

Abdest Nasıl Alınır? Abdestin Önemi ve Tüm Detayları

Abdest Nedir?

Abdestin Arapçası vudû dur. Vudû kelimesinin anlamı ise; temizlik ve güzellik demektir.

Temizlik ve güzellik kökenli abdestin terim anlamı;
belirlenen organları yıkamak veya mesh etmek suretiyle gerçekleştirilen özel temizlik ibadetidir. Abdest de niyet edilen ve kuralları olan bir ibadettir.

Abdest; ibadet etmek, özellikle de namaz kılmak için alınır. Abdestsiz namaz olmaz.

Abdest almak, abdest alan kişinin dış dünya ile daha çok temasta bulunan uzuvlarını temizler.
Abdest alan kişi aynı zamanda temizlediği uzuvlarını, günahtan arındırmayı ve korumayı niyetler. Abdest, bağışlanmayı sağlayacak önemli ibadetlerdendir.

Abdest Nasıl Alınır?

 • Abdeste niyet ile başlanır;
  “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya”
 • Daha sonra Euzübesmele çekilir;
  “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim”
 • Eller bileklere kadar üç kez yıkanır.
  (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek her yer ıslatılır.)
 • Sağ el ile ağza üç kere su verilerek ağız çalkalanır.
 • Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile temizlenir.
 • Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez tüm yüz yıkanır.
 • Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber bilekten dirseğe kadar üç kez yıkanır.
 • Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber bilekten dirseğe kadar üç kez yıkanır.
 • Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar ıslatılarak başın dörtte biri mesh edilir. (Başın üst kısmı ıslak elle dokunularak ıslatılır.)
 • Daha sonra sağ ve sol elin küçük parmakları ile iki kulağın delikleri temizlenirken, baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir.
 • Kalan üç parmağın (işaret,orta ve yüzük) dış yüzü ile de ense mesh edilir.
 • Sol elin küçük parmağı ile sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arası da ıslatılmak suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayağın tamamı üç kez yıkanır.
 • Sol ayak da üç kez yıkanırken, ayak parmaklarının arasını küçük parmak ile bu sefer baş parmaktan başlayarak küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arası ıslatılmak suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.

Abdest,n Farzları ve Sünnetleri

Abdestin Farzları

 1. Yüzü yıkamak
 2. Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak
 3. Başın dörtte birini meshetmek
 4. Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak

  Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir.

Abdestin Sünnetleri

 1. Abdeste Eûzübesmele ile başlamak
 2. Yıkanan yerlerin 3’er kere yıkamak
 3. Elleri bileklere kadar yıkamak
 4. Ağzını misvak veya fırça le yıkamak ya da parmaklar ile dişleri ovalamak
 5. Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak, hızlı hareket etmek
 6. Yıkanan azaları iyice ovalamak, temizlemek
 7. Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak
 8. Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile gargara yapmak
 9. Buruna sağ elle üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek
 10. Abdestte azaları yıkarken ve meshederken sırayı gözetmek
 11. Yıkanan her organı üç kere yıkamak
 12. Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak
 13. Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak
 14. Parmağındaki yüzüğü oynatmak
 15. Kulakları meshetmek
 16. Boynu meshetmek
 17. Başın tamamını meshetmek

Kur’an-ı Kerim’de Abdest Ayetleri

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” 
Mâide Suresi, 6. Ayet

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.”
Nisâ Suresi, 43. Ayet

Hadislerle Abdest

 • Ebû Hüreyre’nin (r.a.) şöyle açıkladığı rivayet edilir;

“Resulullah’ı (s.a.v) “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” buyururken işittim.”
(Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

 • Yine başka bir rivayete göre Ebû Hüreyre’den (r.a) şu sözler işitilmiştir;

“Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah’ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi?” Bunun üzerine insanlar “Evet ey Allah’ın Resulü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) sıraladı: “Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bu ribattır.”
(Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1,161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 106.)

 • İbnu Ömer’rin (r.a) rivayetine göre:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah bu sebeple kendisine on (misli) sevap yazar.”
(Tirmizi, Taharet 44, (59).)

 • Hazreti Osman (r.a) rivayet ettiği üzere;

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.”

Bir başka rivayet de şöyle gelmiştir;
“Hazreti Osman (r.a) abdest aldı ve dedi ki: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını gördüm, sonra da şöyle söylediğini duydum: “Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.”
(Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 8, (229).)


Kur’an-ı Kerim’de Abdest

Abdest ile ilgili ayet ve hadis-i şerifler mevcuttur. Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de abdestin detaylı bir şekilde açıklamasını yapmıştır;

Hadislerle Abdest

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) şöyle açıkladığı rivayet edilir;

“Resûlullah’ı (s.a.v) “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” buyururken işittim.”

(Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

Yine başka bir rivayete göre Ebû Hüreyre’den (r.a) şu sözler işitilmiştir;

“Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah’ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi?” Bunun üzerine insanlar “Evet ey Allah’ın Resulü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) sıraladı: “Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bu ribattır.”

(Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1,161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 106.)

İbnu Ömer’rin (r.a) rivayetine göre:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah bu sebeple kendisine on (misli) sevap yazar.”

(Tirmizi, Taharet 44, (59).)

Hazreti Osman (r.a) rivayet ettiği üzere;

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.”

Bir başka rivayet de şöyle gelmiştir: “Hazreti Osman (r.a) abdest aldı ve dedi ki: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını gördüm, sonra da şöyle söylediğini duydum: “Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.”

(Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 8, (229).)

Hadislerin birçoğunda; adap ve erkânına özen göstererek abdest alana, Cenâb-ı Hakk’ın kıyamet gününde özel bir muamele yapacağı müjdelemektedir.

Bir cevap yazın